Webinar: KDAJ in ZAKAJ morate državno pomoč po PKP 1-9 vrniti ? NA VOLJO TUDI GRADIVO !

V zadnjem letu in pol je bilo sprejetih devet interventnih zakonov. Vsak izmed njih določa, katere pogoje morate prejemniki državne pomoči izpolniti, da vam le-te ne bo potrebno vrniti. Na delavnici boste lahko s predavateljico preverili, do kdaj morate zavezanci prejeto državno pomoč vrniti in kako je s tekom zakonskih zamudnih obresti.