Usposabljanje – DDV pravila na praktičnih primerih – NA VOLJO TUDI GRADIVO !

Napačno razumevanje osnovnih pravil obračunavanja DDV lahko precej vpliva na uspešnost podjetja, saj se stroški mimogrede povečajo.