7.3.2024

SPODBUDE ZA ZAGON INOVATIVNIH PODJETIJ – Javni razpis P2 2024

Predmet razpisa je sofinanciranje oz. subvencija zagona inovativno naravnanih podjetij, razvoja MVP (minimalno sprejemljiv produkt/minimum viable product) in lansiranje tržnih produktov na trg.

Upravičenci so podjetja, ki:

 • imajo produkt še v fazi razvoja in še ni dokončan (zaželena je faza prototipa),
 • imajo idejo za inovativni produkt/storitev, ki so jo z ekipo morda že validirali pri zgodnjih uporabnikih,
 • imajo ekipo z znanjem in jasno idejo, kako bodo izdelali produkt/storitev in ga popeljali na trg.

Pogoji razpisa:

 • podjetje je ustanovljeno med 1. 1. 2023 in 15. 3. 2024 in ne sme biti v težavah,
 • podjetje mora biti registrirano v Sloveniji kod d.o.o. in ne sme spadati v izključen sektor,
 • podjetje mora imeti odprt poslovni transakcijski račun pri slovenski banki ali hranilnici,
 • podjetje lahko odda 1 (eno) vlogo,
 • najmanj 1 (ena) zaposlena oseba za polni delovni čas ob podpisu pogodbe o sofinanciranju,
 • predvideno poslovanje z dobičkom najkasneje v letu 2026,
 • razvoj mora potekati v podjetju, izjemoma je mogoče za področje, ki ga v podjetju ne zmorejo/zanjo razvijati, dovoljeno uporabiti znanje zunanjih strokovnjakov, institucij,
 • do 31. 7. 2024 je potrebno skleniti pogodbo o mentoriranju z izbranim mentorjem,
 • rešitev mora biti skladna z vsaj enim prednostnim področjem iz slovenske strategije trajnostne pametne specializacije (S5) – https://evropskasredstva.si/app/uploads/2024/02/Strategija-S5_verzija_1_1.pdf.

Višina in obdobje financiranja – 100-odstotno kritje upravičenih stroškov, 72.000 EUR subvencije, izplačane v treh tranšah:

 • prvo izplačilo: do 12.000 EUR, do 21. 7. 2024 
 • drugo izplačilo: do 21.000 EUR, do 28. 2. 2025 
 • tretje izplačilo: do 39.000 EUR, do 31. 3. 2026

Posebnost javnega razpisa !!!

Rok za oddajo vloge: 29. 3. 2024 do 14.00 ure

Pred izpolnjevanjem prijavnega lista se vlagatelj registrira in kreira profil podjetja – potek delovanja ePortala za oddajo vloge, si lahko ogledate v predstavitvenem videu.

Več informacij o razpisu je na voljo na spodnjih kontaktih:

Razpisna dokumentacija, z vsemi prilogami in podrobnosti razpisa, je dosegljiva na spletni strani SPS Maribor: https://www.podjetniskisklad.si/p2-2024-spodbude-za-zagon-inovativnih-podjetij-v-letu-2024/