Po svetu že dolgo ni več govora, ali se lotiti trajnostne poslovne transformacije, temveč le kako jo uresničiti. Odločitev podjetja, da stopi na pot trajnostne transformacije poslovanja zahteva pogum in zavzetost, pripadnost k trajnostnem razvoju tako vodstva kot tudi vseh zaposlenih. Vendar ta odločitev predstavlja edino pravo možnost, ki bo lahko gradila temelje trajne poslovne in osebne vrednosti uspeha.

Podjetja, ki so že stopila na pot trajnostne transformacije poslovanja, že dosegajo pomembno konkurenčno prednost na trgu in se uspešneje vključujejo v globalne verige vrednosti.

SPIRIT Slovenija, javna agencija  izvaja podporni nacionalni program, namenjen trajnostni poslovni transformaciji slovenskih malih in srednjih podjetij. Program se je začel z objavo javnega razpisa »Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti«.

Namen celotne operacije je podpreti mala in srednja podjetja (od 20 do 249 zaposlenih), ki so že pripravljena vključiti trajnostne vidike poslovanja v poslovne/korporativne strategije in poslovne modele ter na ta način na trgu dosegati višjo dodano vrednost in konkurenčno prednost – tako pri pozicioniranju končnih produktov in storitev na trgu, kakor tudi pri hitrejšem vstopanju na nove izvozne trge ter vključevanju v globalne verige vrednosti.

Predmet javnega razpisa zajema:

  1. celotno (100%) financiranje faze A – Akademije TPSMP in koordinacija sodelovanja podjetja z dodeljenim strokovnjakom;
  2. do 50% financiranje (max. 100.000 EUR) upravičenih nastalih stroškov pri izvedbi in realizaciji projekta v fazi B:
  • stroški dela za projekt aktiviranih oziroma aktivno vključenih zaposlenih;
  • stroški najetih zunanjih svetovalcev (svetovanje, raziskave, patenti, licenčnine);
  • stroški nakupa/uporabe osnovnih sredstev (amortizacija);
  • posredni stroški (dodatni režijski stroški in drugi stroški poslovanja, vključno s stroški materiala, zalog in podobnih izdelkov, ki so nastali kot neposredna posledica operacije);

Trajnostna strateška transformacija podjetij se bo izvajala procesno, najprej z udeležbo podjetij v programu Akademije trajnostnih poslovnih strategij in modelov. Do sofinanciranja izvedbenih projektov v sklopu B so upravičeni prijavitelji, ki bodo uspešno zaključili Sklop A in bodo prijavili projekte, ki bodo ustrezali posebnim pogojem Sklopa B v tem javnem razpisu.

Trajnostno poslovanje pomeni zavezo, ki glede na nove poslovne realnosti pomeni transformacije obstoječih vrednot, usmeritev, pa tudi poslovnih strategij ali poslovnih modelov. Takšna zaveza podjetja ustvarja pozitivne učinke za ljudi, za naravo in za skupnost, v kateri podjetje deluje, posledično pa ustvarja boljšo finančno stabilnost podjetja na dolgi rok.

Na zadnji prijavni rok, ki se izteče 23. 04. 2021, se lahko prijavijo izključno podjetja s sedežem v Vzhodni kohezijski regiji.

Več informacij o programu je na voljo na spletni strani programa, razpisni pogoji pa v objavi razpisa. Za odgovore na vaša vprašanja pa smo vam na voljo na elektronskem naslovu tst@spiritslovenia.si in na telefonih 059 089 507 (Tjaša Dobnik), 059 089 506 (Urška Marinko) in 059 089 508 (Polona Bohorič).