7.4.2023

Razpis za inovacije za leto 2023 – rok za oddajo vloge podaljšan do 14.4.2023

GZS Posavska gospodarska zbornica, Krško objavlja 20. razpis za inovacije Posavja za leto 2023.

Pravico do prijave na razpis imajo gospodarske družbe, podjetja, samostojni podjetniki posamezniki, samostojni inovatorji in druge organizacijske oblike z območja posavske regije: Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče, Sevnica.

Predlagatelji lahko v letu 2023 prijavijo inovacijo, ki je bila prvič vpeljana na trg oz. prvič uporabljena v proizvodnem/poslovnem procesu v obdobju 1. 1. 2021 do 31. 3. 2023.

INOVACIJSKI IZZIV 2023 – inovacijski izziv in rdeča nit razpisa izpostavlja inovacije, ki naslavljajo energetsko krizo, oziroma optimizacijo rabe energije, alternativne vire energije, ustvarjanje prihrankov in učinkovito krožno gospodarstvo s poudarkom na rabi energije.

Prijava na razpis mora vsebovati v celoti izpolnjen obrazec z osnovnimi informacijami o inovaciji in vsebinskim delom prijave.

Razpis je odprt do petka, 14. april 2023.

Razpisna dokumentacija je na voljo na povezavi: https://www.gzs.si/posavska_gzk/Novice/ArticleId/85395/razpis-za-inovacije-posavja-za-leto-2023

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj