3.9.2021

Zaradi ogromnega povpraševanja je Slovenski podjetniški sklad v petek 3.9. objavil zaprtje razpisa.
Javni poziv Vavčer za digitalni marketing bo predvidoma ponovno razpisan do konca leta, tako da bodo lahko podjetja ponovno oddala vlogo za ta vavčer še letos, zato SPS predlaga, da podjetja z oddajo vloge počakajo in jo oddajo takrat, ko bo objavljen nov javni poziv.

30.8.2021

Slovenski podjetniški sklad ponovno odpira Javni poziv Vavčer za digitalni marketing. Vavčer bodo lahko koristila mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so organizirana kot d.o.o., s.p. ali zadruge.

Namen vavčerja ostaja enak – spodbujanje k uvajanju digitalnega marketinga za povečanje konkurenčnosti, dodane vrednosti in prihodkov.

To pomeni sofinanciranje do 60 % upravičenih stroškov za

  • izdelavo novih spletnih strani,
  • novih mobilnih aplikacij,
  • lastnih spletnih trgovin ali
  • lastnih rezervacijskih platform.

Višina nepovratnih sredstev s strani Sklada znaša v okviru tega javnega poziva  od min. 500 € do max. 2.500 € za posamezno aktivnost oz. do max. 8.500 € na podjetje.

 Zaradi ogromnega povpraševanja je bil Sklad primoran Vavčer za digitalni marketing začasno zapreti. Nepovratne spodbude, ki jih Sklad dodatno razpisuje so preostanek sredstev, ki so ostale neporabljene, zaradi odstopov od pogodb oz. neizvedenih aktivnosti iz prve polovice leta.

Glede na  pretekle izkušnje oz. dinamiko povpraševanja po Vavčerju za digitalni marketing Sklad predvideva, da bo interes velik in bodo sredstva hitro porabljena, zato poziva podjetja, ki imajo namen oddati vlogo, naj to storijo čimprej. Vsa podjetja, ki v tem primeru ne bodo uspešno kandidirala za omenjena nepovratna sredstva, bodo lahko za sredstva ponovno zaprosila še letos, saj bodo za omenjeni vavčer zagotovljena še dodatna sredstva.

Vlogo na javni poziv, z vsemi zahtevanimi prilogami, je potrebno oddati izključno preko ePortala Slovenskega podjetniškega sklada – https://eportal.podjetniskisklad.si.
Celoten javni poziv, pozivna dokumentacija in obrazci za ta vavčer so na voljo na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada.

Pri oddaji vloge smo vam na voljo za pomoč: 07/490 22 24 in 07/490 22 25 ali e-pošte: karmen.levak@cptkrsko.si in mateja.jurecic@cptkrsko.si 

Več o ostalih vavčerjih  si preberite na naši spletni strani.