10.8.2022

SPIRIT Slovenija, javna agencija  je objavila »Javni razpis – Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022-2025«.

Namen javnega razpisa je strokovna in finančna podpora zagonskim, mikro, majhnim in srednje velikim podjetjem pri intenzivnem procesu trajnostne in krožne transformacije poslovanja, s poudarkom na zasledovanju strateških ciljev učinkovite rabe virov, krožnega gospodarstva, zniževanja negativnih oz. povečevanju pozitivnih vplivov na podnebje in okolje, družbo in ekonomsko skupnost ter posledično povečanju produktivnosti in konkurenčnosti slovenskih podjetij. Cilj javnega razpisa je podpreti vsaj 200 zagonskih, mikro, malih in srednjih podjetij pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja.

Javni razpis je razdeljen na SKLOP I in SKLOP II

SKLOP I je namenjen MSP-jem, ki imajo najmanj 20 zaposlenih in poteka v dveh FAZAH:

 • FAZA A (shema de minimis) zajema do 5 mesečni proces strateške trajnostne in krožne transformacije v posameznem podjetju – Akademija TKT, kjer je podjetje deležno svetovalne in strokovne podpore s strani dodeljenega zunanjega strokovnjaka/eksperta.
 • FAZA B (državna pomoč) – po uspešno zaključeni FAZI A podjetje skupaj z dodeljenim strokovnjakom/ekspertom pripravi in prijavi prioritetni izvedbeni projekt v FAZO B in lahko prejme finančno podporo v višini od najmanj 40.000 € do največ 90.000 €, v skladu z opredeljenimi upravičenimi stroški sofinanciranja.

SKLOP II  je namenjen zagonskim, mikro in malim podjetjem, ki imajo najmanj 1 in največ 19 zaposlenih in je razdeljen v dve skupini: 

 • skupina zagonskih podjetij: sem spadajo zagonska podjetje, ki še nimajo razvitega nobenega produkta ali storitve in ki še ne beležijo prihodkov od prodaje na trgu.
 • skupina mikro in malih podjetij, ki imajo razvit že vsaj en produkt ali storitev in ki beležijo prihodke od prodaje na trgu.

 SKLOP II poteka v dveh FAZAH:

 • FAZA A (shema de minimis)zajema do 4 mesečni proces strateške trajnostne in krožne transformacije v posameznem podjetju – Akademija TKT, kjer je podjetje deležno svetovalne in strokovne podpore s strani dodeljenega zunanjega strokovnjaka/eksperta.
 • FAZA B (državna pomoč) po uspešno zaključeni FAZI A podjetje skupaj z dodeljenim strokovnjakom/ekspertom pripravi in prijavi prioritetni izvedbeni projekt v FAZO B in lahko prejme finančno podporo v višini od najmanj 10.000 € do največ 40.000 € v skladu z opredeljenimi upravičenimi stroški sofinanciranja.

Roki za prijavo

Podjetja se najprej prijavijo za vključitev v FAZO A.

SKLOP I: 

  • 1. rok: 15. 9. 2022
  • 2. rok: 16. 1. 2023
  • 3. rok: 15. 6. 2023
  • 4. rok: 15. 11. 2023
  • 5. rok: 15. 3. 2024

SKLOP II:

  • 1. rok: 15. 11. 2022
  • 2. rok: 15. 4. 2023
  • 3. rok: 15. 9. 2023
  • 4. rok: 15. 1. 2024
  • 5. rok: 15. 4. 2024

Pomembno! V FAZO B se lahko prijavijo zgolj podjetja, ki so bila vključena v FAZO A in so jo uspešno zaključila.

Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijave in pojasnila k javnemu razpisu  so prijaviteljem dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov TKT@spiritslovenia.si.

Vprašanja na zgornji naslov morajo prispeti najkasneje tri delovne dni pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge. Agencija bo objavila odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno.

Razpisna dokumentacija

Objavljeno: SPOT Svetovanje Posavje, 10.8.2022 Avtor: Karmen Levak

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj