7.3.2023

COVID MIKROKREDITI 2023 – Javni razpis P7-2 – ZAPRTO, prijava ni mogoča

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne ali Zahodne Slovenije, ki so utrpela gospodarsko škodo zaradi epidemije COVID-19, kar se kaže kot upad čistih prihodkov iz poslovanja za najmanj 10 % v letu 2020 ali 2021 glede na leto 2019.

SPS Maribor je objavil javni razpis za pridobitev ugodnega posojila za podjetja z vsaj 1 zaposlenim za polni delovni čas, ki so utrpela škodo zaradi epidemije Covid-19!

Kreditni pogoji:

  • od 5.000 do 25.000 EUR;
  • ugodna obrestna mera (37,5% 6-mesečnega EURIBORA + 0,8 %);
  • moratorij do 6 mesecev;
  • ročnost kredita do 5 let;
  • zavarovanje: 8 menic podjetja.

Upravičeni stroški so lahko nakup nove opreme, pravic in licenc, stroški materiala in plač, prispevkov, prehrane in DDV na preostale upravičene stroške.
Podjetje mora za prijavo na razpis izkazovati upad čistih prihodkov za najmanj 10% v letu 2020 ali 2021 glede na leto 2019.

Rok za oddajo vlog: 24.3.2023 in 24.4.2023 oz. do porabe sredstev!

Vlogo z vsemi prilogami lahko oddate le elektronsko, preko spletnega ePortala.

Več informacij o razpisu je na voljo na spodnjih kontaktih:

  • Boris Ritlop (02) 234 12 88
  • Bojana Mikeln (02) 234 12 74
  • mag. Boštjan Vidovič (02) 234 12 64 ali na e-pošti: bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.

Razpisna dokumentacija:


Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj