Loading Events

Vsebina delavnice:

Na delavnici bomo med drugim odgovorili na naslednja vprašanja:

 • Katere oblike financiranja poznamo?
 • Kakšne so bistvene značilnosti posamezne oblike (lastniško, dolžniško, hibridno financiranje)?
 • Kakšen je vpliv investicije na kapitalsko oziroma lastniško strukturo podjetja?
 • Kako investicija vpliva na kontrolo in odločanje v podjetju?
 • Kako vstop investitorja v lastniško strukturo vpliva na obstoječe družbenike in njihove pravice?
 • Kakšne so najpogostejše pravice, ki si jih zagotovi investitor pri lastniškem financiranju (opcije, predkupna pravica, pravice do izstopa iz lastniške strukture, tag in drag along pravice itd.) ?
 • Katera so najpogostejša jamstva, ki jih morajo dati obstoječi družbeniki za pridobitev investicije?
 • Kako investicija vpliva na možnosti za pridobitev morebitnih bodočih dodatnih investicij?
 • Kako morebitni izstop investitorja (»exit«) iz lastniške strukture vpliva na druge družbenike?
 • Kako ugotoviti, katera vrsta financiranja je primerna za naše podjetje, in kako pristopiti k pogajanjem?

Komu je delavnica namenjena?

Delavnica je namenjena predvsem hitro rastočim podjetja (scale-upi), ki za nadaljnjo rast potrebujejo investicijo oziroma dodatno financiranje.

O predavateljih:

Timotej Kozar in Anže Skodlar sta pravna svetovalca s pravniškim državnim izpitom. Prodajalcem in investitorjem svetujeta v vseh fazah prodaje ali nakupa deležev v podjetjih ter pri drugih oblikah investicij in finaciranja, vključno z investicijami v hitro rastoča podjetja. Menita, da je za uspešno izvedbo tovrstnih transakcij ključno, da obe strani proces razumeta kot iskanje rešitve, ki zadovolji interese obeh.

Vabljeni k prijavi na brezplačni dogodek, ki bo potekal preko ZOOM aplikacije. 

Izpolnite spodnji obrazec.

   

  Povejte še prijateljem!

  Go to Top