Loading Events

NE PREZRITE – na voljo je tudi  gradivo z delavnice.

V sklopu aktivnosti na področju izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022, v organizaciji SPOT svetovanje Posavje – CPT Krško in izvajalca OOZ Brežice, vas vljudno vabimo na brezplačen web seminar 

DAVČNI OBRAČUN ZA LETO 2020 IN VRAČILO DRŽAVNE POMOČI PO INTERVENTNI ZAKONODAJI,
ki bo ki bo v četrtek, 28. januarja 2021, s pričetkom ob 9. uri.

Davčni zavezanci morajo do 31.3.2021 pripraviti obračun davka od dohodkov pravnih oseb in obračun davka od dohodkov iz dejavnosti za leto 2020. Ob pripravi davčnega obračuna bodo morali tudi preveriti ali izpolnjujejo pogoje za prejeto državno pomoč po interventni zakonodaji. Cilj seminarja je ponuditi udeležencem strokovno praktičen seminar (delavnico) z napotki in priporočili za pripravo davčnega obračuna in pregled interventne zakonodaje s poudarkom na vračilu državne pomoči.

Program:

 1. Davčni obračun za leto 2020

 • Davčni obračun, rok za oddajo in plačilo davka
 • Upoštevanje odbitka tujega davka
 • Davčno priznani/nepriznani prihodki in odhodki
 • Rezervacije, odpisi terjatev in prevrednotenje finančnih naložb
 • Amortizacija
 • Plače in druga izplačila v zvezi z zaposlitvijo
 • Poslovanje s povezanimi osebami
 • Davčne olajšave
 • Posebnosti pri »normirancih«
 • Omejitev olajšav in efektivna obdavčitev – prvič v letu 2020
 1. Vračilo državne pomoči

 • Neizpolnjevanje pogoja upada prometa (čakanje na delo, temeljni dohodek)
 • Izplačilo dobička, poslovne uspešnosti in nagrad poslovodstvu
 • Preplačila nekritih fiksnih stroškov
 • Postopek vračila pomoči

Predavateljica: Jasmina Malnar Molek, svetovalka v Svetovalnem centru Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Predavateljica ima več kot 28 let delovnih izkušenj s področja financ, računovodstva in davkov, ki jih je pridobila v družinskem podjetju in finančni organizaciji. Je članica Strateškega sveta za debirokratizacijo na davčnem področju in avtorica številnih člankov z računovodskega in davčnega področja.

Udeležba na seminarju je brezplačna in dostopna vsem, ki se boste prijavili, prvenstveno je namenjena MSP-jem. Udeleženci prejmejo gradivo v e-obliki. Trajal bo 3 šolske ure.

Seminar bo izveden v virtualni obliki, zato prosimo udeležence k OBVEZNI elektronski prijavi preko e-pošte, ki jo pošljete na naslov: slavica.kostevc@ozs.si,karmen.levak@cptkrsko.si ali mateja.jurecic@cptkrsko.si . Prijave sprejemamo do vključno torka, 26. januarja 2021.

Vsi prijavljeni boste po e-pošti prejeli link – povezavo na spletni seminar preko katere se boste priključili (pridružili) v četrtek, 28. januarja 2021. Vsi prejmete po elektronski pošti navodila za sodelovanje in udeležbo na seminarju. Sodelovanje na seminarju, kot poslušalec je enostavno za to potrebujete le računalnik in internetno povezavo.

Vljudno vabljeni!

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Povejte še prijateljem!

Go to Top