Poslovni bonton

Pravila lepega vedenja so obstajala in bodo tudi v prihodnosti, seveda pa so odraz določenega časa, razmerij moči ter oblasti in socialne strukture.