Delavnica “Spremembe uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo ter obveznosti povzročiteljev odpadkov v dejavnosti” – PRESTAVLJENA

Obveščamo vse zainteresirane, da je delavnica zaradi situacije s koronavirusom predstavljena na kasnejši datum - o čemer vas bomo obveščali.