Krško, 29. september 2020 Župan občine Krško mag. Miran Stanko je danes s simbolno predajo ključa direktorici Centra za podjetništvo in turizem Krško Kristini Ogorevc Račič namenu predal nove prostore Podjetniškega inkubatorja Krško, v katerem bodo na okoli 580 kvadratnih metrih imela možnost zagona posavska start-up podjetja oziroma posamezniki s poslovnimi idejami. Skupna vrednost naložbe je znašala nekaj manj kot 560.000 evrov, od tega je občina iz Evropskega sklada za regionalni razvoj uspela počrpati nekaj več kot 385.000 evrov. Center za podjetništvo in turizem Krško bo kot upravljalec inkubatorja z oddajo prostorov začel z januarjem 2021.

Kot je na uvodni novinarski konferenci pred samim otvoritvenim dogodkom poudaril župan mag. Miran Stanko, gre za regijski projekt, katerega osnovni namen je povečanje podjetniške dinamike v regiji, rast števila novo nastalih podjetij ter izboljšanje poslovnega okolja v regiji. Zato je občina v letu 2019 pristopila k obnovi objekta na Cesti krških žrtev, ki se je konec leta zaključila. V letošnjem letu so prostore še opremili, z letom 2021 pa načrtujejo, da bodo z oddajo poslovnih prostorov tudi začeli. Programe in vsebinske aktivnosti podjetniškega inkubatorja že pripravlja Center za podjetništvo in turizem (CPT) Krško, ki bo z inkubatorjem tudi upravljal. Kot je poudarila direktorica CPT Krško Kristina Ogorevc Račič, je Podjetniški inkubator Krško neposredno namenjen malim in srednje velikim podjetjem in start-upom celotnega Posavja.

V inkubatorju bodo prostor dobila nova podjetja do dveh let od vpisa v register in bodo v inkubator lahko vključena do pet let.  od vpisa v register. Namen inkubatorja je namreč nuditi podporo podjetjem v začetnem obdobju.

Najemnina poslovnih prostorov bo v začetni fazi za nova podjetja brezplačna, skozi petletno obdobje pa se bo po letih postopoma zaračunavala, in sicer do 80 % tržne cene v zadnjem, petem letu uporabe prostorov inkubatorja.