Loading Events

V sklopu aktivnosti na področju izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022, v organizaciji SPOT svetovanje Posavje – CPT Krško in izvajalca OOZ Brežice, vas vljudno vabimo na brezplačno strokovno delavnico

NAPOTKI PRED IZDELAVO LETNEGA POROČILA IN “DAVČNE BILANCE” 2019, ki bo v četrtek, 16. januarja 2020 ob 15.30 uri, v predavalnici Mestne hiše Brežice, CPB 22, Brežice. 

 Vabimo vas, da se nam pridružite na delavnici, na kateri bomo skupaj »preverili« ali ste pravilno evidentirali poslovne dogodke, upoštevali in uveljavljali davčne olajšave, pravilno ločevali med davčno priznanimi in nepriznanimi stroški, se seznanili z aktualnimi pojasnili s strani FURS-a, vas opomnili na najpogostejše napake, ki jih ob tem »delamo« v praksi IN PREDSTAVILI BISTVENE NOVOSTI, KI NAS NA TEM PODROČJU ČAKAJO PO 1.1.2020 !

 Iz vsebine delavnice:

NEKAJ OPOZORIL VEZANIH NA LETNO POROČILO 2019:

 • Velikostna merila za razvrstitev družb po ZGD-1,
 • izračun bilančnega dobička, podjetnikov dohodek v bilanci stanja,
 • delitev dobička in pokrivanje izgube v skladu z ZGD-1,
 • »INVENTURA«,
 • pomen SRS za davčni obračun ( RAZKNJIŽEVANJE ZALOG, TERJATVE, KAJ SO REZERVACIJE ZA KOČLJIVE POGODBE, SRS 15-PRIHODKI,POSLOVNI NAJEMI…).

DAVČNI OBRAČUN DDPO in dohodka iz dejavnosti

 • NORMIRANCI 2019 (vstopni-izstopni pogoji, prihodki povezanih oseb, omejitve normiranih odhodkov),
 • pomen opredelitve povezanih oseb- splošni del obrazca (transferne cene- priznana obrestna mera+ tanka kapitalizacija),
 • IZVZEM PRIHODKOV in njihova kontrola v praksi,
 • OS, TER NJIHOV VPLIV NA DAVČNO OSNOVO (REGISTER OS, AMORTIZACIJA, DELI OS,  »problematika« VLAGANJ V TUJA OS,  POSLOVNI NAJEM- amortizacija sredstev novost 2019!),
 • DAVČNE OLAJŠAVE IN NJIHOVO UVELJAVLJANJE V PRAKSI (najpogostejše napake, poračun le teh- pozor normiranci in prodaja OS, novejša pojasnila FURS-a,…),
 • DAVČNO PRIZNANI IN NEPRIZNANI ODHODKI (Nakupi blaga in storitev za neposlovno rabo, zagotavljanje ugodnosti zaposlenim, promocija zdravja na delovnem mestu, darila, donacije, reklama, reprezentanca, AČR …),

AKTUALNO- BISTVENE  SPREMEMBE NA PODROČJU OBDAVČITVE DOHODKOV PRAVNIH OSEB IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV, KI NAS ČAKAJO PO 1.1.2020 !

Na delavnici bo predavala ga. Jana GALIČ, dipl. ekon., davčna svetovalka, dolgoletni vodja finančno računovodske službe. Je članica državne izpitne komisije za NPK kvalifikacije knjigovodja oz. računovodja ter samostojna izvajalka številnih seminarjev, delavnic in usposabljanj s področja računovodstva in davkov. Je avtorica mnogih člankov z davčno vsebino, kot avtorica in soavtorica pa je izdala tudi štiri priročnike.

Delavnica je namenjena ciljni skupini naslednjih udeležencevobstoječa podjetja in podjetniki iz regije Posavje, potencialni podjetniki iz regije Posavje ter vsi, ki jih zanima opravljanje samostojne dejavnosti in področje podjetništva. 

Udeležba na delavnici je brezplačna in dostopna vsem, ki se boste na delavnico prijavili (brez prijave udeležba ne bo možna!). Gradivo prejmete pred pričetkom delavnice.

PRIJAVE sprejemamo v pisarni OOZ Brežice (Slavica Kostevc, tel. 49-92-270, mob. 051/427-911 ali po e-pošti slavica.kostevc@ozs.si) oz. na sedežu CPT Krško (tel.: 07/ 49-02-220 ali po e-pošti  info@cptkrsko.si), do zasedbe prostih mest.

Vljudno vabljeni!

===============

Delavnica je bila uspešno izvedena, na voljo je tudi gradivo v obliki prezentacije  

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Povejte še prijateljem!

Go to Top