Loading Events

V sklopu aktivnosti na področju izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022, v organizaciji SPOT svetovanje Posavje – CPT Krško in izvajalca OOZ Sevnica  vas PONOVNO vljudno vabimo na brezplačno strokovno delavnico

SPREMEMBE UREDBE O RAVNANJU Z EMBALAŽO IN
ODPADNO EMBALAŽO
TER OBVEZNOSTI
POVZROČITELJEV ODPADKOV V DEJAVNOSTI,

v torek , 23. junija 2020, s pričetkom ob 13. uri,
v veliki konferenčni dvorani Območne obrtno-podjetniške zbornice Sevnica,
Cankarjeva ulica 1, 8290 Sevnica

Roki za oddajo letnih poročil o količini embalaže in poročil o nastalih odpadkih v vaši dejavnosti za leto 2019, ki bi jih morali zavezanci oddati ARSO do 31.3.2020 so bili z Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije KOVID podaljšani tako, da se izteče rok 60. dan po preklicu epidemije.
To pomeni, da se rok za oddajo poročil zavezancem, ki morate poročati ARSO izteče 29.7.2020 !

Spremenjena Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo je v lanskem letu prinesla kar nekaj novosti, predvsem za tiste, ki na slovenski trg dajejo manj kot 15 ton embalaže letno skupaj z embaliranim blagom. Tako za zavezance, ki dajejo na trg male količine embalaže ni več odpustkov glede vodenja evidenc in poročanja.

Na delavnici boste  izvedeli ali sodite med embalerje (npr. naredite izdelek, ga ovijete s folijo in položite na paleto), v katerih primerih je potrebno poročati za palete (povratne in nepovratne), kaj je servisna embalaža, kaj je aktualnega glede odpadkov po določenih dejavnostih (odpadna olja, oljni filtri, odpadne krpe, emulzije, kovinski ostružki ipd.) in kaj velja za uporabo plastičnih vrečk na prodajnih mestih …

VSEBINA DELAVNICE:

  1. Obveznosti embalerjev izdelkov  (uporaba folije, kartona, palet in druge embalaže za prodajo izdelkov)
  2. Obveznosti pri uvozu izdelkov iz drugih držav
  3. Praktični primeri iz dejavnosti (kdaj je paleta embalaža, kdo poroča o tem …)
  4. Kaj je potrebno poročati o embalaži
  5. Vodenje evidenc (tehtanje, kdaj nastane obveznost)
  6. Priprava poročila
  7. Kako se prijaviti v aplikacijo za poročanje Agencije RS za okolje

V drugem delu delavnice pa boste prejeli informacije kakšne so obveznosti povzročiteljev odpadkov, predvsem ločenega zbiranja, oddaje zbiralcem in v katerih primerih je potrebno na Agencijo RS za okolje poročati o nastalih odpadkih na Agencijo RS za okolje.

  1. Ravnanje z nastalimi odpadki pri povzročiteljih, vodenje evidenc, poročanje o nastalih odpadkih, priprava in oddaja poročila na Agencijo RS za okolje do 29.7.2020
  2. Vprašanja udeležencev in odgovori nanje

 Delavnico bo vodila mag. Katarina Železnik Logar, IVD Maribor, svetovalka na področju varnosti in zdravja pri delu, varstva okolja, izdelave strokovnih ocen o vplivih na zrak, hrup, vode, izdelave revizij poročil o vplivih na okolje, izvajanje okoljskega monitoringa vplivov na okolje, meritve … in avtorica številnih strokovnih člankov.

Delavnica je namenjena vsem dejavnostim oz. obstoječim podjetjem in podjetnikom iz regije Posavje,  potencialnim podjetnikom iz regije Posavje ter vsem, ki jih zanima opravljanje samostojne dejavnosti in področje podjetništva. Za udeležence bo pripravljeno gradivo. Čas trajanja delavnice 4 šolske ure.

Za udeležbo je prijava obvezna ! Prijave zbirajo na OOZ Sevnica do vključno 17.6.2020 oz. do zasedenosti prostih mest (telefon 07/ 8165 280 ali anita.pecnik@ozs.si ). Ob zapolnjevanju prostih mest bodo upošteva priporočila NIJZ. Ravno tako jih morate upoštevati kandidati ob udeležbi na delavnici.

Stroške izobraževanja krije Spot svetovanje Posavje. Dodatne informacije nudi strokovna služba OOZ Sevnica.

Vabljeni k prijavi !

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Povejte še prijateljem!

Go to Top