V sklopu aktivnosti na področju izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022 oz. SPOT svetovanje Posavje vas vljudno vabimo na brezplačno STROKOVNO DELAVNICO  »KO VAS OBIŠČE DAVČNI INŠPEKTOR«,  ki bo potekala v torek, 18. junija 2019, ob 9. uriv predavalnici Mestne hiše Brežice (I.nadstropje), Cpb 22, Brežice.

Vsebina: poudarek bo na postopkovnih zadevah, ki bodo pripomogle k boljšemu sodelovanju med inšpekcijo in podjetniki, razlike med postopki, pravice in dolžnosti podjetnikov, najpogostejše kršitve, opozorilo na nepravilnosti, ki se opažajo,…

Na delavnici bosta predavali:

  1. mag. JERNEJA DRAGAN, vodja oddelka za finančni nadzor na Finančnem uradu Novo mesto in
  2. ANDREJA BRINC, vodja oddelka za finančni nadzor na Finančnem uradu Novo mesto

Delavnica je namenjena ciljni skupini naslednjih udeležencev:

obstoječa podjetja in podjetniki iz regije Posavje, potencialni podjetniki iz regije Posavje ter vsi, ki jih zanima opravljanje samostojne dejavnosti in področje podjetništva

Udeležba na delavnici je brezplačna in dostopna vsem, ki se boste na delavnico prijavili (brez prijave udeležba ne bo možna!). Gradivo prejmete pred pričetkom delavnice.

PRIJAVE sprejemamo v pisarni OOZ Brežice (Slavica Kostevc, tel. 49-92-270, mob. 051/427-911 ali po e-pošti slavica.kostevc@ozs.si), oz.  na sedežu CPT Krško (tel.: 07/ 49-02-220 ali po e-pošti  info@cptkrsko.si)  do vključno torka, 11. junija 2019 oz. do zasedbe prostih mest.

Vljudno vabljeni!