Kandidati lahko vloge z vsemi zahtevanimi obrazci in prilogami pričnejo vlagati samo po pošti, od torka 14. aprila 2020, na naslov Center za podjetništvo in turizem Krško, Cesta krških žrtev 46. Ko bo Vlada RS preklicala epidemijo zaradi širjenja novega koronavirusa, bo vloge možno oddati tudi osebno na sedežu Centra za podjetništvo in turizem Krško.

Upravičenci do povračila upravičenih stroškov investicije po tem razpisu so fizične osebe, lastniki individualnih stanovanjskih hiš, s stalnim prebivališčem v občini Krško in društva s sedežem v občini Krško, ki delujejo v javnem interesu.

Delež sofinanciranja je od 70% do 95% upravičenih stroškov, ki so nastali od 1. 1. 2017 do oddaje vloge.

Maksimalna višina upravičenih stroškov za posamezni stanovanjski objekt znaša 2.400,00 EUR z DDV.

Razpis bo odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do prvega delovnega ponedeljka v mesecu novembru.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnih straneh: www.cptkrsko.si, pod rubriko ‘Novice’ in na spletni strani Občine Krško.

Dodatne informacije so dosegljive na telefonski številki: 07 490 22 25 (Mateja Jurečič).

Razpisna dokumentacija: 

Javni razpis 2020

Razpisna dokumentacija 2020

Obrazci_2020 – hišni kanalizacijski priključek

Obrazci_2020 – mala cistilna naprava

Priloga 1 – Tehnicni pogoji

Priloga 2 – MaxVisina_upravicenih_stroskov_2020