Podjetniški inkubator Krško

 

Imaš poslovno idejo in jo želiš uresničiti? Morda že razvijaš idejo in potrebuješ dodatno pomoč? Včlani se v Podjetniški inkubator Krško!

KDO LAHKO POSTANE NAŠ ČLAN?

Včlanijo se lahko potencialni podjetniki (posamezniki ali skupine z razvito poslovno idejo) in mlada podjetja, organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki (do dve leti od ustanovitve).

KAJ NUDIMO?

SODOBNO INFRASTRUKTURO

  • pisarniški prostori in coworking prostor
  • sejna soba in start up box
  • souporaba skupnih prostorov in čajne kuhinje

PODPORNE AKTIVNOSTI

  • podjetniško svetovanje in povezovanje
  • možnost predinkubacije
  • brezplačne podjetniške delavnice in izobraževanja
  • pomoč pri iskanju partnerjev, sodelavcev
  • kontakt z drugimi podjetji

MENTORIRANJE

  • individualna pomoč in nasveti pri razvoju ideje

SVETOVANJE EKSPERTOV

  • kratkoročno tematsko usmerjanje in svetovanje

KAKO SE VKLJUČIM?

Za vključitev je potrebno oddati izpolnjeno vlogo za vstop v predinkubacijsko ali inkubacijsko fazo. Vlogo pregleda in oceni strokovna komisija, ki kandidata sprejme ali zavrne.

Postopek za vključitev v Podjetniški inkubator Krško je natančno opredeljen v Pravilniku o postopku sprejema v Podjetniški inkubator Krško.

CENA?

Članstvo v Podjetniškem inkubatorju Krško je prvo leto brezplačno!

VKLJUČENA PODJETJA – brošura Centra za podjetništvo in turizem Krško (klik)


VLOGA ZA PREDINKUBACIJO

VLOGA ZA INKUBACIJO

PRAVILNIK O POSTOPKU SPREJEMA

CENIK NAJEMA PROSTOROV

Podjetniški inkubator Krško, Cesta krških žrtev 44, 8270 Krško |  T: 07 490 22 20 | M: 041 655 936 | E: inkubator@cptkrsko.si ali info@cptkrsko.si