Close

Objavljena prva dva vavčerja za mikro, mala in srednje velika podjetja ter zadruge!

Slovenski podjetniški sklad je konec januarja objavil prva dva, za podjetja težko pričakovana, javna poziva za vavčerje: Vavčer za certifikate kakovosti in Vavčer za zaščito intelektualne lastnine.

V prihodnjih mesecih bodo objavljeni tudi javni pozivi za vavčerje z drugimi vsebinami, ki se bodo objavljali postopoma. Naslednji javni poziv, ki je predviden v drugi polovici februarja, bo vavčer za pomoč pri internacionalizaciji.

Kaj so t.i. Vavčerji?

Vavčerski sistem je nov program spodbud malih vrednosti za mikro, mala in srednje velika podjetja ter zadruge, ki omogoča bistveno poenostavljen dostop do sofinanciranja posameznih storitev, s pomočjo katerih bodo podjetja krepila svojo konkurenčnost in kompetence.

Podjetja bodo lahko hitro in na enostaven način prejela vavčerje za različne vsebine, dodatna prednost za podjetja pa je, da ni rokov za oddajo vloge, vavčerji bodo na voljo skozi vse leto in po oddaji vloge bo sledila hitra obravnava.

Namen vavčerja za certifikate kakovosti, je:

Ø dvigniti kakovost poslovanja ali izdelkov in storitev ter s tem povečati konkurenčnost podjetij;

Ø z uvedbo standardov podjetje jasno sporoča svojim kupcem in dobaviteljem, da spoštuje mednarodno priznane norme na področju kakovosti izdelkov/storitev, materialov, zdravja in varovanja okolja, gospodarjenja z vsemi vrstami virov itd.;

Ø MSP bodo lahko pridobila sofinanciranje upravičenih stroškov akreditacijskega organa za pridobitev in vzdrževanje certifikat;

Ø sredstva bodo pod pogoji, objavljenimi v pozivu, na voljo tudi za sofinanciranje zunanjih strokovnjakov, ki bodo podjetju pomagali pri pripravi za pridobitev certifikata.

V okviru javnega poziva bodo sofinancirani upravičeni stroški za pridobivanje oz. vzdrževanje certifikatov za sisteme vodenja in proizvodov, ki so pridobljeni na podlagi mednarodnih/evropskih/enakovrednih slovenskih standardov (ISO, IATF, IEC in ITU, CEN, CENELEC in ETSI, EMAS, ECOLABEL).

Namen vavčerja za zaščito intelektualne lastnine, je:

  • je zaščititi intelektualno lastnino MSP in jim s tem pomagati pri poslovanju na trgih, kjer vlada močna konkurenca;
  • dobro upravljanje intelektualne lastnine povečuje tudi prepoznavnost in ugled podjetij ter jim zagotavlja prednosti pred konkurenti;
  • vavčerji bodo na voljo za sofinanciranje postopkov pridobitve patentov, zaščite blagovnih znamk, modelov in drugih oblik intelektualne lastnine;
  • MSP bodo lahko pridobila sredstva za sofinanciranje storitev zunanjih strokovnjakov in postopkov, povezanih z zaščito vseh intelektualne lastnine.

V okviru javnega poziva bodo sofinancirani naslednji upravičeni stroški:

  • priprave patentne prijave, prijave modela, znamke,
  • prijave in/ali vzdrževanja in/ali širjenja prijave v tujino,
  • prevoda prijave…

Podjetja bodo lahko na podlagi dokazil o plačanih upravičenih stroških, ki veljajo od 01.01.2019, iz posameznega odobrenega vavčerja pridobila sofinanciranje v višini do največ 60 %. Najvišja vrednost, ki jo lahko pridobijo za posamezni vavčer, bo manjša od 10.000 EUR. Skupna višina vavčerjev, ki jih MSP lahko koristi, znaša največ 30.000 EUR na leto.

Glede javnih pozivov je možno dobiti brezplačno pomoč pri pripravi vloge na Slovenskih poslovnih točkah (SPOT svetovanje), ki so na voljo v vseh statističnih regijah. Lokacije in kontaktni podatki točk SPOT Svetovanje v vseh regijah so na voljo na spletni strani: http://evem.gov.si/info/spot-tocke-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje-spirit-slovenija/.

Ena izmed poslovnih točk je tudi SPOT svetovanje Posavje (CPT Krško, CKŽ 46, Krško), kamor se vsi zainteresirani lahko obrnete za dodatne informacije oz. za pomoč pri pripravi vloge, telefon 07/490 22 24 in 07/490 22 25 ali e-naslov: mateja.jurecic@cptkrsko.si in karmen.levak@cptkrsko.si.

Objavljeno: SPOT Svetovanje Posavje, Avtor: Mateja Jurečič