Close

Zaposlovanje in državne spodbude

Vedno aktualna so vprašanja na temo subvencij – tako s strani  tistih, ki želijo realizirati svojo podjetniško idejo kot s strani tistih, ki širijo obseg poslovanja oz. nameravajo zaposlovati.

Nameravam se samozaposliti – ali so na voljo kakšne subvencije?

Nekaj spodbud sicer obstaja, vendar je vprašanje, če sodite ravno v tisto ciljno skupino.

Če ste mlajši od 29 let in brezposelni, se lahko vključite v Program Spodbude za mlade podjetnike. Program vam omogoča obiskovanje usposabljanja, s katerim pridobite različna podjetniška znanja in veščine – po opravljenem usposabljanju pa imate možnost pridobitev enkratne subvencije v višini 5.000 €, če se samozaposlite.

Že nekaj časa obstaja za tiste, ki so prvič vpisani v Poslovni register možnost delne oprostitve plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje – v prvem letu poslovanja v višini 50% teh prispevkov, v drugem letu poslovanja pa v višini 30% prispevkov (obračunanih od zavarovalne osnove). Ta oprostitev plačila prispevkov se ne izključuje s zgoraj navedeno subvencijo.

Imam potrebe po novih zaposlitvah – ali so na voljo kakšne države spodbude?

Javno povabilo delodajalcem omogoča subvencijo za zaposlitev brezposelnih oseb, mlajših od 30 let s stalnim prebivališčem v Sloveniji. Višina subvencije je 5.000 EUR in sicer za zaposlitev 40 ur na teden, za nedoločen čas. Tudi za delodajalce so določeni pogoji, med drugim morajo biti vsaj eno leto vpisani v Poslovni register.

Delodajalci imajo možnost pridobitev subvencije (v višini 4.000 €) za zaposlitev brezposelnih oseb, ki so zaključili praktično usposabljanje v programu Učne delavnice. Zaposlitev mora biti s polnim delovnim časom in najmanj 6 mesecev.

Na podlagi javnega povabila lahko delodajalci pridobijo subvencijo za zaposlitev brezposelnih oseb, ki so dopolnili 58 let ali več. Subvencija znaša 11.000 € za zaposlitev s polnim delovnim časom za najmanj 2 leti in sicer za nedoločen čas oz. do izpolnitve pogojev za upokojitev.

Javno povabilo Zaposli.me 2017/2018 omogoča subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki so dopolnili 30 let ali več. Subvencija znaša od 5.000 do 7.000 €, zaposlitev pa mora trajati vsaj 12 mesec neprekinjeno.

Za zaposlitev brezposelnih, starejših od 55 let lahko za prvi dve leti njihove zaposlitve uveljavljate oprostitev plačila prispevkov delodajalca. Sklenitev mora biti sklenjena med 1.1.2016 in 31.12.2019.

Zaposlitev brezposelnih, mlajših od 26 let in starejših od 55 let vam lahko prinese davčno olajšavo v obliki znižanja davčne osnove, prav tako zaposlitev invalida ali gluhe osebe.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na SPOT svetovanje Posavje, CKŽ 46, 8270 Krško, telefon 07/490 22 24 ali 07/490 22 25.

 Viri: Zavod za zaposlovanje: https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude   

Objavljeno: SPOT Svetovanje Posavje, december  2018. Avtor: Karmen Levak

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja