Close

Javni poziv za Vavčer za zaščito patentov, modelov in znamk

Slovenski podjetniški sklad objavil prva dva vavčerska poziva – za pridobitev certifikatov in za zaščito patentov, modelov in znamk!

Na poziva se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v RS, ki so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge, imajo na dan oddaje vloge vsaj enega zaposlenega in niso v težavah (imajo poravnane finančne obveznosti, niso v postopkih prisilne poravnave, stečajnih postopkih itd.).

Podjetja bodo lahko na podlagi dokazil o plačanih upravičenih stroških iz posameznega odobrenega vavčerja pridobila sofinanciranje v višini do največ 60 %. Najvišja vrednost, ki jo lahko pridobijo za posamezni vavčer, bo manjša od 10.000 EUR. Skupna višina vavčerjev, ki jih MSP lahko koristi, znaša največ 30.000 EUR na leto.

Javni poziv bo odprt do porabe sredstev. Skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023. Ko upravičenec odda vlogo ima 12 mesecev čas, da odda zahtevek, vendar je skrajni rok za oddajo zahtevka 30.09.2023.

Za pomoč pri pripravi vloge se lahko obrnete tudi na našo SPOT točko CPT Krško, CKŽ 46, v prostorih stare lekarne.

Dodatne informacije v zvezi s pripravo vlog in pojasnila k pozivni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na e-naslov: vavcer@podjetniskisklad.si.

Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletu Slovenskega podjetniškega sklada, zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.

 

Javni poziv za Vavčer za pridobitev certifikatov

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov pridobivanja oziroma vzdrževanja certifikatov za sisteme vodenja in proizvodov, ki so pridobljeni na podlagi mednarodnih/evropskih/enakovrednih slovenskih standardov (ISO, IATF, IEC in ITU, CEN, CENELEC in ETSI, EMAS, ECOLABEL).

Več o javnem pozivu najdete TUKAJ

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov:

  • priprave patentne prijave, prijave modela, znamke,
  • prijave in/ali vzdrževanja in/ali širjenja prijave v tujino,
  • prevoda prijave.

Več o javnem pozivu najdete TUKAJ.