Close

Kako lahko družinski člani priskočijo na pomoč v podjetju?

 

Podjetniki oziroma podjetja se večkrat srečujejo z začasno povečanim obsegom dela. Za pomoč pri opravljanju dela lahko zaprosijo družinske člane, če izpolnjujejo pogoje. Koristno je vedeti, da se ne šteje za delovno razmerje in ga lahko opravljajo tudi upokojenci in brezposelne osebe. Ker je brezplačno, ne vpliva na višino oz. izplačilo pokojnine.

Pomoč družinskih članov v podjetju ni primerno za vsa podjetja, pa tudi ne za vsakega družinskega člana.

Obstajajo pogoji – tako za podjetja kot za tiste, ki bi želeli tovrstno delo opravljati.

Kateri so pogoji za podjetje? Kratkotrajno delo se lahko izvaja v mikrodružbi ali zavodu z najmanj enim in največ desetimi zaposlenimi ali pa pri samozaposleni osebi z največ desetimi zaposlenimi.

Pomoč družinskega člana se lahko opravlja tudi pri popoldanskem s.p.-ju, zelo prav lahko pride tudi v času, ko je podjetnik sam na bolniški ali porodniški.

Kateri pa so pogoji za družinske člane? Kratkotrajno delo kot družinski član v podjetju lahko opravljajo naslednji družinski člani:

• zakonec/zunajzakonski partner lastnika;
• zakonec/zunajzakonski partner enega od staršev lastnika ali solastnika;
• oseba, s katero je lastnik ali solastnik mikrodružbe ali zavoda ali samozaposlene osebe v sorodu v ravni vrsti do prvega kolena;
• starši in otroci lastnika, starši in otroci partnerja.

Brat oziroma sestra ali svak oz. svakinja torej ne morejo pomagati v podjetju na ta način.

Kaj pa tujci? Da, tovrstno delo lahko opravljajo tudi tujci – seveda če izpolnjujejo zgoraj naštete pogoje. Če kratkotrajno delo opravlja tujec, delodajalec v prijavo navede le njegov rojstni datum, brez EMŠO.

Pomoč družinskih članov je časovno omejeno.

Delavec lahko mesečno s kratkotrajnim delom namreč opravi največ 40 delovnih ur. To mora biti razvidno iz evidence o opravljenem kratkotrajnem delu.

Kratkotrajno delo je potrebno prijaviti z obrazcem M-12.

Družinskega člana, ki bo delo opravljal je potrebno zavarovati za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni. Prijava družinskega člana se uredi z obrazcem M-12 na SPOT (prej VEM) točki ali direktno preko portala SPOT (prej eVEM).

Strošek, ki nastane s kratkotrajnim delom, je torej ta prispevek, ki znaša od 1.1.2018 naprej 4,86 EUR na mesec in se opravi na Finančni upravi RS (FURS) s predložitvijo obračuna davčnega odtegljaja (REK-2 obrazec, vrsta dohodka 1509 – Plačilo prispevka za ZZ) preko sistema eDavki, do 15. v mesecu za pretekli mesec.

Delodajalec mora voditi evidenco o opravljenem kratkotrajnem delu.

Ta evidenca mora vsebovati:

  • osebno ime, naslov in davčno številko osebe, ki opravlja kratkotrajno delo;
  • uro začetka in konca opravljanja kratkotrajnega dela, kot jo je potrdila oseba, ki opravlja kratkotrajno delo (po dnevih);
  • skupno število ur opravljenega kratkotrajnega dela na mesečni ravni.

Ob začetku in koncu opravljanja kratkotrajnega dela mora evidenco podpisati oseba, ki opravlja delo.

To evidenco mora podjetnik hraniti še dve leti po prenehanju opravljanja kratkotrajnega dela.

Če bo družinski član izdajal račune, mora biti prijavljen v blagajno.

Račune lahko tudi tisti, ki pomaga prek kratkotrajnega dela, izdaja le pod svojo oznako. Preden začne izdajati račune, je potrebno njegovo oznako povezati z njegovo davčno številko – sicer grozi podjetju tudi do nekaj tisoč evrov kazni.

Kratkotrajno delo družinskih članov je torej priložnost za pomoč v domačem podjetju. Vendar se je treba zavedati tudi, da bodo družinski člani, ki bodo delali zastonj, »krivci« za to, da bodo dobički podjetja nerealni oz. višji in velja razmisliti o dolgoročnem učinku tovrstnega dela.

Za dodatne informacije in vpis podjetja v ustrezne registre se lahko obrnete na SPOT svetovanje Posavje, CKŽ 46, 8270 Krško, telefon 07/490 22 24 ali 07/490 22 25.

Viri: http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/delovna_razmerja_in_pravice_iz_dela/delovna_razmerja/delo_na_crno/kratkotrajno_delo/

Objavljeno: SPOT Svetovanje Posavje, Avtor: Karmen Levak

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja