Close

Direktorji, lastniki, s.p.-ji, komercialisti,… ALI VESTE KAJ O VAS »POVE« VAŠA »BILANCA STANJA« IN »IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA«?

Dogodki > 2019 > april > Direktorji, lastniki, s.p.-ji, komercialisti,… ALI VESTE KAJ O VAS »POVE« VAŠA »BILANCA STANJA« IN »IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA«?

O tem dogodku:

Ustvaril-a Karmen Levak

v predavalnici Mestne hiše Brežice (I.nadstropje), CPB 22, Brežice.

V sklopu aktivnosti na področju izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru točke SPOT svetovanje Posavje vas vljudno vabimo na brezplačno STROKOVNO DELAVNICO:

Direktorji, lastniki, s.p.-ji, komercialisti,… ALI VESTE KAJ  O VAS »POVE« VAŠA »BILANCA STANJA« IN »IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA«?,

 • Kaj je BS in kaj IPI,
 • RAZLIKA MED IZKAZOM POSLOVNEGA IZIDA IN »DAVČNO BILANCO«
 • Osnovno načelo BS; AKTIVA=PASIVI,
 • Kakšno je premoženje podjetja in kaj ga sestavlja,
 • KAKO IZRAČUNAM PREMOŽENJE, KI JE POTREBNO ZA OHRANITEV OSNOVNEGA KAPITALA …
 • Zakaj moramo paziti, da pravilno ločujemo med kratkoročnimi in dolgoročnimi obveznostmi,
 • Smo sposobni s svojimi kratkoročnimi sredstvi pokriti svoje kratkoročne obveznosti?
 • Kje najdemo odgovor na vprašanje« Čigavo je premoženje ?« in kako izračunamo »KAPITAL« podjetja,
 • POZOR- Kaj od 1.1.16 vključuje »PODJETNIKOV KAPITAL«
 • Vemo kaj so  REZERVE, kaj so REZERVACIJE in kaj VEZANE REZERVE
 • Kaj banki »pomeni« velikost kapitala  in zakaj je pomembna njegova struktura,
 • Je možno, da imam dobiček, kljub temu, da imam vseskozi likvidnostne težave ?
 • Kaj je to BILANČNI DOBIČEK?

Na seminarju bo predavala ga. Jana Galič, dipl.ekon., davčna svetovalka, dolgoletni vodja finančno računovodske službe. Je članica državne izpitne komisije za NPK kvalifikacije knjigovodja oz. računovodja in samostojna izvajalka številnih seminarjev, delavnic in usposabljanj (NPK knjigovodja, NPK računovodja,…) s področja računovodstva in davkov. Je avtorica mnogih člankov z davčno vsebino, redno odgovarja na vprašanja naročnikov za založbo Verlag Dashöfer, kot avtorica in soavtorica pa je izdala tudi štiri priročnike.

Udeležba na delavnici je brezplačna in dostopna vsem, ki se boste na delavnico prijavili (brez prijave udeležba ne bo možna!). Gradivo prejmete pred pričetkom delavnice. PRIJAVE sprejemamo v pisarni OOZ Brežice (Slavica Kostevc, tel. 49-92-270, mob. 051/427-911 ali po e-pošti slavica.kostevc@ozs.si) oz. na sedežu CPT Krško (tel.: 07/ 49-02-220 ali po e-pošti  info@cptkrsko.si),  do vključno ponedeljka, 1. aprila 2019 oz. do zasedbe prostih mest.

Vljudno vabljeni!