Close

ŠOLA RAČUNOVODENJA

Dogodki > 2018 > december > ŠOLA RAČUNOVODENJA

O tem dogodku:

Ustvaril-a Karl Vertovšek

Sevnica, Naselje heroja Maroka 17

 

Vabimo vas na usposabljanje –  ŠOLO RAČUNOVODENJA, ki potekala 3. in 4. decembra 2018 – 10 ur v Sevnici.

Usposabljanje bodo izvedli dve izkušeni davčni strokovnjakinji: Marija Tomc Muc in Zlatka Ilešič.

Vsebina:

  • Osnovna pravila dvostavnega računovodenja, knjigovodske listine in poslovne knjige (enostavno in dvostavno knjigovodstvo, temeljne bilančne knjižbe, izvirne in izvedene knjigovodske listine, temeljne in pomožne poslovne knjige
  • Osnovna načela računovodenja, pravila vrednotenja (osnovne računovodske predpostavke, vrednotenje po nabavni vrednosti in po pošteni vrednosti, bilanciranje)
  • Osnovna računovodska vprašanja in knjiženja najpogostejših poslovnih dogodkov pri osnovnih sredstvih in neopredmetenih dolgoročnih sredstvih
  • Osnovna računovodska vprašanja in knjiženja najpogostejših poslovnih dogodkov pri finančnih naložbah
  • Osnovna računovodska vprašanja, vrednotenja in knjiženje najpogostejših poslovnih dogodkov pri zalogah
  • Osnovna računovodska vprašanja, vrednotenja in knjiženje najpogostejših poslovnih dogodkov pri terjatvah in obveznostih
  • Osnovna računovodska vprašanja, vrednotenja in knjiženje najpogostejših poslovnih dogodkov pri kapitalu
  • Osnovna računovodska vprašanja, vrednotenja in knjiženje najpogostejših poslovnih dogodkov pri časovnih razmejitvah
  • Računovodenje prihodkov (prepoznavanja prihodkov, novosti, knjiženje najpogostejših poslovnih dogodkov)
  • Računovodenje odhodkov (prepoznavanje odhodkov, knjiženje najpogostejših poslovnih dogodkov)

Brezplačno predavanje bo potekalo na primerih iz prakse in najpogostejših poslovnih dogodkih.

Prijavite se lahko po telefonu (07) 4925343, 4901220, (040) 163163 ali po mailu: janja.starc@ozs.si, do zapolnitve prostih mest oz. do 28.11.2018.

Vabljeni!